Privacyverklaring Skin Resolution

7

Laatst bijgewerkt: december 2022

Skin Resolution kan niet bestaan zonder jouw persoonsgegevens te verwerken. Skin Resolution verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je zelf persoonsgegevens met ons deelt. Als jij ons een vraag stuurt of op onze website surft of deel je automatisch persoonsgegevens met ons. Ook als je onze salon bezoekt deel je persoonsgegevens met ons. Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk om met jouw gegevens. Wij zorgen voor een betrouwbare privacyverklaring.

In deze privacyverklaring vertellen wij jou op welke manier wij jouw persoonsgegevens verwerken en hoe lang wij jouw gegevens bewaren. Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op met Nadia Kool. Zij is de functionaris gegevensbescherming van Skin Resolution.

Contactgegevens:
Skin Resolution
Meijersweg 17
7553 AX Hengelo

KvK-nummer: 69618577
Btw-id: NL002249971B54

Functionaris Gegevensbescherming:
Nadia Kool
info@skinresolution.nl
06 26 41 74 70

Waarom verwerkt Skin Resolution jouw persoonsgegevens?

Skin Resolution verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Skin Resolution verwerkt de volgende persoonsgegevens: 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Skin Resolution verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Als je een (online) behandeling bij ons boekt
  We verwerken je: Naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer (indien opgegeven), betaalgegevens en eventueel overige door jou aangeleverde persoonsgegevens
 • Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  We verwerken je: Naam, geslacht, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer (indien opgegeven), betaalgegevens en eventueel overige door jou aangeleverde persoonsgegevens
 • Als je een bestelling in onze webshop plaatst
  We verwerken je: Naam, geslacht, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer (indien opgegeven), betaalgegevens en eventueel overige door jou aangeleverde persoonsgegevens
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  We verwerken je: Naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer (indien opgegeven), eventueel overige door jou aangeleverde persoonsgegevens (geslacht, huidtype,
 • Voor het afhandelen van jouw betaling zoals het sturen van een factuur, betalingsherinnering of aanmaning
  We verwerken je: Naam, adresgegevens, klantnummer, e-mailadres, telefoonnummer, datum en beschrijving van levering of dienst, bedrijfsgegevens (indien van toepassing)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  We verwerken je: naam, telefoonnummer, klantnummer, adresgegevens eventueel overige door jou aangeleverde persoonsgegevens
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten via onze nieuwsbrief
  We verwerken je: Naam en e-mailadres
 • Skin Resolution analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
  We verwerken je: IP-adres, jouw activiteiten op onze website en eventueel gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Skin Resolution verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Skin Resolution neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Zo lang bewaren wij jouw persoonsgegevens

Bij onze privacyverklaring bewaren wij je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Facturen en offertes: Skin Resolution hanteert de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voor facturen en offertes. Als de wettelijke bewaartermijn is verstreken worden jouw gegevens verwijderd.
 • (online) boekingssysteem: Skin Resolution maakt gebruik van een online boekingssysteem voor het maken van afspraken. De door jouw ingevulde persoonsgegevens worden voor onbepaalde tijd in ons boekingssysteem bewaard.
 • Webshopaccount: Skin Resolution maakt gebruik van een online webshop accountsysteem waarvoor jij je kunt aanmelden om bestellingen bij ons te plaatsen. De door jouw ingevulde persoonsgegevens worden voor onbepaalde tijd in ons webshop systeem bewaard.
 • E-mail, whatapp en andere contactverzoeken: Skin Resolution streeft ernaar om jouw berichten via e-mail, sms, whatsapp en telefoon z.s.m. af te handelen. Na afhandelen worden jouw berichten gearchiveerd en voor onbepaalde tijd bewaard.
 • Nieuwsbrief: Je kunt je op elk gewenst moment uitschrijven voor onze nieuwsbrief. Na uitschrijving van de nieuwsbrief worden jouw persoonsgegevens (automatisch) verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Skin Resolution verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Skin Resolution blijft verantwoordelijk voor hun privacyverklaring.

Partners waar Skin Resolution gegevens mee deelt voor het uitvoeren van onze dienstverlening zijn onder andere partijen die:

 • Onze nieuwsbrieven versturen
 • Onze post en pakketten versturen (PostNL, DHL)
 • Onze boekhouding verzorgd
 • Onze webhosting verzorgd


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Skin Resolution gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast gebruiken we ook analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook zelf alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Skin Resolution neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een versleutelde verbinding met een SSL-certificaat (dat kan je zien aan de ‘https’ in de adresbalk van je browser). Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@skinresolution.nl

Wil je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@skinresolution.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Skin Resolution zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Skin Resolution wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in deze verklaring
Skin Resolution heeft het recht om de inhoud van deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen i.v.m. nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving. Ook mag Skin Resolution de privacyverklaring aanpassen als er wijzigingen binnen de salon of webshop van Skin Resolution hebben plaatsgevonden.

Versie: december 2022